12 praw wszechświata

12 Praw Wszechświata – Uniwersalne zasady

12 praw wszechświata to zbiór zasad próbujących tłumaczyć uniwersalne mechanizmy w naszym życiu, które pozwalają zrozumieć miejsce człowieka oraz wypracować zachowania umożliwiające samorozwój. Poznaj każde z 12 praw i pomyśl czy ich zastosowanie może przynosić realne korzyści.

Co to jest 12 praw wszechświata?

12 uniwersalnych praw wszechświata możemy rozumieć jako wytłumaczenie działania rzeczywistości, która otacza każdego z nas. Stanowią 12 punktów opisujących zasada działania świata i funkcjonowania w nim człowieka wraz z całym otoczeniem.  Ich przestudiowanie może być dobrym początkiem w poszukiwania sensu życia lub zrozumienia skąd pojawiają się wzloty i upadki w naszym istnieniu i dlaczego to wszystko nie jest jedynie przypadkiem.   

12 praw wszechświata działa zawsze, niezależnie od tego, czy jesteśmy ich świadomi czy nie, więc ich zrozumienie stawia nas w dużo bardziej korzystnej pozycji, gdzie reguły gry są dla nas w pełni zrozumiałe. Ich poznanie umożliwi nam przede wszystkim rozwój w aspekcie, który dla każdego człowieka powinny być najistotniejsze  – świadomość.

Skąd wzięły się prawa wszechświata? Otóż stworzone zostały przez jakieś źródło/byt, tak samo jak wszechświat. Zostały jedynie spisane przez ludzi i przez to tak naprawdę nie wiemy czy dobrze je interpretujemy lub czy nie istnieje ich więcej.  Jeśli w dalszym ciągu podchodzisz sceptycznie do tego tematu, zapraszamy do bliższego zapoznania się z każdym prawem – być może poczujesz, że faktycznie znajdują odzwierciedlenie w Twoim życiu. 

1. Prawo Jedności

To pierwsze i podstawowe prawo wszechświata. Mówi wprost, że wszystko jest ze sobą połączone na poziomie duchowości. Co to oznacza w praktyce? Najprościej mówiąc, każde nasze działanie nie pozostaje obojętne na otoczenie. W nawiązaniu do tego prawa powinniśmy przyjąć żeby postępować z drugim człowiekiem, w taki sposób jak sami chcemy być traktowani. Skoro w sensie duchowości wszyscy jesteśmy częściowo jednością, krzywdząc innych krzywdzimy również siebie. Co więcej, takie zachowanie może powodować, że niewłaściwe postępowanie z czasem powróci do nas. 

2. Prawo wibracji

Wszystko co istnieje w znanym nam świecie wibruje z określoną częstotliwością. Idea nie jest jedynie domysłem, a potwierdzoną teorią. To prawo idzie o krok dalej i mówi, że każde nasze słowa i czyny również wibrują w określonej częstotliwości. Kiedy wibracje docierające z otoczenia zgrają się z naszym drganiem czujemy się wyśmienicie, a kiedy nie są dopasowane, jest wręcz przeciwnie. Możemy spotkać się nawet z określeniami wysokie wibracje (kiedy jesteśmy radośni, zakochani) oraz niskie wibracje (kiedy jesteśmy źli, smutni). To prawo również łączy się z innymi teoriami uformowanymi na całym świecie. Możemy bowiem poczytać o częstotliwościach solfeżowych, które uzdrawiają, częstotliwości 432hz, która stanowi połączenie z naturą oraz częstotliwości 528hz, znaną jako wibrację miłości. 

  Charakter pisma a inteligencja - Co pismo mówi o człowieku ?
12 uniwersalnych praw wszechświata

3. Prawo Korespondencji

Mówi, że rzeczywistość w jakiej się znajdujemy jest bezpośrednim odzwierciedleniem naszej mentalności. W gruncie rzeczy te prawo to nic odkrywczego, ponieważ techniki jak mudry, medytacja czy afirmacje, od lat są wykorzystywane, a działają w oparciu o prawo korespondencji. Co więcej, podczas tych technik możemy dobrze zauważyć jak rozbudowana jest świadomość. Nasze wnętrze chłonie więc nie tylko bodźce pochodzące z otoczenia ale również te, które kreujemy samodzielnie – tworzy to znakomite warunki do samodzielnej pracy nad mentalnością i projektowania swojego życia. 

4. Prawo przyczyny i skutku

Prawo mówiące, że każde działanie człowieka nie pozostaje bez echa i przynosi reakcję. Często porównywane jest do prawa karmy, które bazuje na tych wartościach i sugeruje, że zło lub dobro czynione wobec drugiego człowieka powróci do nas w takiej samej formie. Jasno widać tutaj również nawiązania do prawa jedności, traktującego o pewnego rodzaju połączeniu wszystkiego co istnieje we wszechświecie. 

5. Prawo przyciągania

Prawo przyciągania to jedno z najbardziej rozpowszechnionych praw, które zostało wypromowane głównie za sprawą wizji łatwego wzbogacenia się lub zmiany niepasujących aspektów własnego życia. Owe prawo mówi, że myśli wpływają na nasze życie w różny sposób, w zależności od tego jakie myśli nam przyświecają. Zasady są bardzo proste – ​​pozytywne myśli przyciągają  sukcesy i pożądane przez nas rzeczy, podczas gdy negatywne myśli przyciągają porażki i inne trudności. Prawo przyciągania bazuje na koncepcji, że myśli posiadają energię mogącą wpływać na nasze funkcjonowanie w wielu obszarach życia. Według założeń, jeżeli będziemy myśleli pozytywnie to możemy osiągać korzyści w zdrowiu, związku czy sytuacji materialnej. 

6. Prawo natchnionego działania

Tak jak prawo przyciągania mówi o odpowiednim układaniu swoich myśli w celu przyciągnięcia danego rezultatu, tak prawo natchnionego działania mówi o robieniu realnych kroków w tym kierunku.  W jaki sposób tego dokonać?  Załóżmy, że marzysz o zatrudnieniu na konkretnym stanowisku.  Oprócz mentalnego  przygotowania do takiego scenariusza musisz dodać czyny. Pomyśl, jak zachowuje się osoba na takim stanowisku, czym się wyróżnia i staraj się imitować takie zachowanie w swoim życiu. Możesz rozmawiać ze sobą na tematy poruszane w takiej pracy, tworzyć takie same raporty czy nawet podobnie ubierać. Chodzi o maksymalne upodobnienie mentalne i fizyczne. To wszystko pomoże wytworzyć szczególną podświadomość mogącą realnie zmienić nasze życie i pozwolić na osiągnięcie celu.

7. Prawo kompensacji

Stanowi rozwinięcie prawa przyczyny i skutku. Mówi, że otrzymamy “zapłatę” za nasze wysiłki i dobro przekazane drugiemu człowiekowi. Mówiąc jeszcze prościej – nasza miłość, pomoc, dobro, zostanie nagrodzone w unikalny sposób. 

  Tarot - co to jest i jak działa?
Prawa wszechświata

8. Prawo nieustannej przemiany energii 

Prawo nieustannej przemiany energii mówi, że energia stale ewoluuje. Nadmiar wysokich wibracji przekształca energię w korzystny dla nas sposób, a niskie wibracje wręcz przeciwnie. Daje nam to możliwość zmiany praktycznie każdej sytuacji wykorzystując naszą energię i wibracje. Stanowi potwierdzenie, że trudne lub pozytywne momenty w życiu kiedyś przeminą i to nasze zachowanie musi być elementem kreującym najlepszy scenariusz. Zmianę rzeczywistości umożliwia właśnie zrozumienie 12 praw wszechświata oraz podążanie za nimi.  

9. Prawo względności

Traktuje o tym, że wszystko czego doświadczamy w życiu jest względne i powinniśmy pojmować rzeczywistość przez pryzmat naszej osoby. Wyjaśnia dlaczego dwie osoby mogą doświadczyć takiej samej sytuacji w zupełnie inny sposób. Prawo pomaga zrozumieć dlaczego nasz wewnętrzny sposób pojmowania świata jest ważniejszy od analizowania dlaczego coś nas spotkało. Nie powinniśmy pojmować problemów, które doświadczamy jako coś całkowicie niekorzystnego, ponieważ przy odpowiednim spojrzeniu zauważymy, że z każdego z nich wynikają jakieś korzyści. Z drugiej strony, również sukcesy życiowe mogą nieść za sobą pewnego rodzaju niekorzystne wartości.

10. Prawo biegunowości

Wszystko we wszechświecie ma swoje przeciwieństwo. Dlatego na każdy problem możemy znaleźć rozwiązanie. Dla dowolnego doświadczenia życiowego, musimy mieć świadomość, że istnieje dokładnie przeciwne. Zrozumienie tego pomoże nam w samorozwoju, ponieważ za każdym razem kiedy doznajemy czegoś nieprzyjemnego to świadomie będziemy dążyli do tego przeciwstawnego uczucia, które zapewni nam szczęście lub satysfakcję,

11. Prawo cykliczności

To prawo najłatwiej zauważyć w naturze. Wszystko jest tutaj powtarzającym się cyklem i natura każdego roku umiera by potem się odrodzić. W życiu człowieka te cykle nie są tak dosłowne. Powinniśmy rozumieć je jako nieustannie powracające szanse na zmiany i poprawę. Z tego prawa wszechświata wynika, że każdy błąd może zostać zamaskowany w przyszłości, a owoce każdego sukcesu zaprzepaszczone w wyniku niewłaściwych działań.  Ważne jest również dobrze wykorzystywanie każdego cyklu. W życiu konieczne jest znalezienie czasu na wszystkie jego aspekty i nie zaniedbywanie jednej części dla innej.

sklep myslczlowieku

12. Prawo płci (harmonii)

W życiu każdego człowieka pojawia się pierwiastek męski oraz żeński. Damski pierwiastek odpowiada za intuicję, emocję, kreatywność, i duchowość, natomiast męski za logikę, autorytet, pewność siebie, determinacje. Żyjemy pełnią życia tylko wtedy jeżeli obie siły działają w równowadze .

About Daniel Nurek

Nazywam się Daniel Nurek i jestem absolwentem Historii, który ciągle uwielbia poszerzać swoją wiedzę. Intrygują mnie nieznane kultury i sprawy niewyjaśnione, dlatego lubię pisać o rzeczach które innym wydają się dziwne lub wręcz nierealne. Uważam, że ciało i dusza człowieka skrywają przed nami wiele sekretów, które nieustannie staram się poznawać.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *